วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รายงานการเพราะถั่วงอกในขวด

สมาชิกในกลุ่ม 
1.ด.ช.ไพศาล ขาวเป็นคง เลขที่ 11 ชั้น ม.3/4
2.ด.ช.ภานุเดช ด้วงอ่อน เลขที่ 12 ชั้น ม.3/4
3.ด.ช.เกริกเกียรติ จุ้ยดิษฐ์ เลขที่ 4 ชั้น ม.3/4


การถั่วเพาะถั่วงอก โดยใช้ ขวดน้ำดื่มพลาสติก
อุปกรณ์ที่ใช้
 1.หัวแร้ง เอาไว้เจาะรู (ซื้อที่ร้าน 20 บาททุกอย่างก็มีครับ หรือจะใช้"ธูป"ก็ได้)

2. มีดคัตเตอร์ เอาไว้ตัดงานเล็กๆ น้อยๆ

 
 

 
3. กรรไกร ใช้ตัดอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ


 
4.ถุงดำ ใช้ขนาดให้เหมาะสมกับขวดที่เพาะถั่วงอก แต่ต้องตัดปลายที่ก้นถุงดำ 1 (หรือ 2 ด้านก็ได้) เพื่อใช้ระบายน้ำให้ออกจากถุง


 
5.ตะแกรงไนล่อนหรือตะแกรงเกล็ดปลา (เมตรละ 30 บ.) เพื่อใช้พรางแสงขวดพลาสติก ให้ตัดขนาดเท่ากับเส้นรอบรูปของขวด 1 ใบ 
6. หนังยาง 1-2 เส้น (ไม่มีรูปถ่าย) ใช้เพื่อรัดตะแกรงไนล่อน

7. ฝาขวดน้ำ ให้เจาะรู (โดยใช้หัวแร้ง) ด้านบนของขวด 3 รู (หรือ 4 รูก็ได้)
 
8. ขวดน้ำ (ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้น) ให้เจาะรูด้านใดด้านหนึ่งของขวด (โดยใช้หัวแร้ง) ถ้าเพื่อนๆ ใช้ขวดขนาดเล็ก (ดังรูป) ก็เจาะ 8 รู ถ้าใช้ขวดขนาดกลางก็เจาะ 10 รู แต่ถ้าใช้ขวดน้ำขนาด 6 ลิตรก็เจาะ 12 รูครับ9. เปิดฝา (โดยใช้คัตเตอร์) ด้านตรงข้ามกับที่เจาะรู โดยเจาะ 3 ด้าน เหลือไว้ 1 ด้าน

กระบวนการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก มีดังนี้

1. นำถั่วเขียวมาใส่ในขวด ในปริมาณเท่ากับ 1 ข้อของขวด จากนั้นให้ทำความสะอาดถั่วเขียวด้วยน้ำธรรมดา สัก 2 ครั้ง

2. ให้ใส่น้ำร้อน (100องศาเซลเซียส) 1 ส่วน นำมารวมกับน้ำธรรมดา 3 ส่วน จะได้น้ำที่อุณหภูมิประมาณ 40-45 องศาฯ ให้ใส่น้ำที่ผสมกันลงไปในขวด นำน้ำธรรมดา นับจากชั้นถั่วเขียวขึ้นไปอีก 2 ข้อ ให้แช่ถั่วเขียวในลักษณะขวดตั้งตรง เป็นระยะเวลา 6-8 ชม.
.3. หลังจากที่แช่ถั่วเขียวในน้ำแล้ว ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำธรรมดา สัก 1-2 ครั้ง จากนั้นจับให้ขวดนอน ถั่วเขียวก็จะนอนตาม


4. นำตะแกรงไนล่อน ที่ได้ตัดไว้แล้ว มาโอบล้อมขวด ไว้เพื่อพรางแสง แต่ให้ปลายตะแกรงไนล่อนด้านหนึ่ง เสียบเข้าไปในฝาด้านที่เราเปิดฝาขวดเอาไว้ เพื่อให้น้ำขณะที่รดถั่วเขียว ผ่านลงไปไม่กระแทกถั่วเขียวโดยตรง


5. การรดน้ำถั่วเขียว จะรด 5 ครั้งต่อวัน คือ...

6โมงเช้า 8โมงเช้า เที่ยงวัน 6โมงเย็น และ2ทุ่ม

(สามารถรดน้ำขวดถั่วเขียวขณะอยู่ในถุงดำเลยก็ได้ )                     

การรดน้ำ ให้ใส่น้ำลงในช่องที่เปิดเอาไว้ ระดับที่ใส่ก็แค่ท่วมถั่วเขียวก็พอครับ
6. การรดน้ำแต่ละครั้งเมื่อเสร็จแล้ว ให้เอาขวดที่เราเพาะ วางนอนลงในถุงดำ จากนั้นให้รวบปากถุง และแขวนปากถุงเอาไว้ เพื่อระบายอากาศให้ถั่วเขียว ขณะถั่วเจริญเติบโต

7เวลาได้ผ่านไปประมาณ 60 ชม. ถั่วงอกก็พร้อมเก็บ

อ้างอิง  http://www.oknation.net/blog/jarinasa/2012/05/28/entry-1